Kronika první republiky – Druhý díl 1919

21 jedinečných publikací o první republice, která trvala právě 21 let. Druhý díl z této mimořádné edice mapuje události roku 1919. Zjistěte, jak první republika vypadala rok po roce. Všechny publikace této unikátní kolekce v sobě obsahují také zlaté či stříbrné medaile, díky čemuž se stávají hodnotnou investicí.

Druhý díl volně navazuje na Kroniku první republiky a  je již tradičně dostupný ve dvou vydáních – zlatá a stříbrná edice. Zlatá edice obsahuje také 4 originální zlaté medaile ryzosti 986,1/1000. Vytištěno bude vždy pouze 21 kusů. Stříbrná edice, jak již název napovídá, obsahuje 4 stříbrné medaile a jejích výtisků vznikne pouze 100. Limitované edice druhého dílu, ať už zlaté či stříbrné edice, jsou dodávány v exklusivním dárkovém balení.

Slavnostní křest druhého dílu Kroniky proběhne 2.12.2019 symbolicky opět v budově České národní banky.

 

Dva díly Kroniky první republiky

Historický kontext Druhého dílu Kroniky

Z historického hlediska měl být první rok 1919 přelomovým začátkem nového letopočtu. Národ, který získal samostatnost, jím měl konečně vstoupit do nové, slavné, navíc republikánské éry. Stalo se ale něco jiného. Ti, kdo čekali, že osamostatněním se národ rázem vyšvihne na úroveň, která mu byla po staletí odpírána, zjistili, že jejich vlastní minulost na ně vrhá stín. Ten starý svět odmítal zmizet jen tak a vzpouzel se. Co víc, bouře propukaly nikoli jen tam, kde se to dalo čekat, mezi nepřáteli, ale i ve vlastních řadách. Nyní už nic nebránilo tomu, aby si Češi a Slováci vládli sami. To vládnutí se však ukázalo mnohem náročnější než dřívější odboj. Rok 1919 se stal rokem krize.

 

Část numismatická

Díl druhý sleduje zejména měnovou reformu a odluku československé měny od rakousko-uherské, přípravu tzv. kolkovací akce, kolkování bankovek a související opatření, jejichž vrcholem byl vznik samostatné československé měny.

Významná část publikace je pak věnována přípravě a výrobě prvních československých definitivních platidel, tzv. státovek I. emise. Na jejich výtvarných návrzích se podílel světoznámý český umělec Alfons Mucha a byly tištěny v době velké materiální nouze a mezinárodního politického napětí na přelomu let 1919 a 1920 v šesti tuzemských a dvou zahraničních tiskárnách.

I druhý díl Kroniky je bohatý na vyobrazení velkého množství numismatického materiálu, zčásti unikátního a dosud nepublikovaného.

Kniha Kronika s mincema

Autoři edice

Pavel Kosatík / renomovaný historik

Spisovatel a scénárista

Zabývá se hlavně novodobou historií. Pro jeho způsob psaní je charakteristické hledání příběhu za životopisnými daty, rozhodnutími a činy. Autor knižních životopisů Olgy Havlové, Jana Masaryka, Ferdinanda Peroutky, Pavla Kohouta, Přemysla Pittera, Věry Čáslavské, Pavla Tigrida, Jarmily Novotné, Emila Zátopka ad. K českým dějinám a jejich osobnostem se vyjadřuje také jako esejista (tetralogie České snění, Čeští demokraté, České okamžiky a Česká inteligence). Jako scenárista je autorem řady dokumentů (Samizdat, ČT 2003, 12 dílů; Defenestrace, Arte, ORFa ČT 2018 aj.) a hraných filmů (České století, ČT 2013-2014, 9 dílů), Hovory s TGM (2018).

 

Jaroslav Moravec / přední numismatik a odborník ČNB

Numismatik

Zabývá se zejména peněžními systémy na našem území. Od roku 1991 pracuje v České národní bance (dříve v rámci Státní banky československé) na pracovišti Zkušebny platidel, která se věnuje právní, technické a výtvarné přípravě platidel a jejich ochraně proti padělání, a to již od roku 1919. Je autorem prací Rakousko-uherská korunová měna (1989), Hotovostní peněžní oběh a jeho právní úprava (2002), Mince Františka Josefa I. a Karla I. (1990-1992), České mince (1993-2011), Alfons Maria Mucha a tvorba československých papírových platidel (2009-2014) ad. Od roku 1989 přednesl na 250 přednášek a v odborné literatuře publikoval přes 200 článků.